image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quận Dương Kinh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022
Lượt xem: 112
Sáng ngày 03/11/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện của công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân trong toàn quận.

Sáng ngày 03/11/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện của công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân trong toàn quận.

 

anh tin bai


Trước đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Dương Kinh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức tiếp nhận máu năm 2022, mục đích: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu nhân đạo, để phong trào hiến máu tình nguyện được triển khai có hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi đến đông đảo nhân dân và mang lại hiệu ứng xã hội tích cực, hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận; tăng số lượng người hiến máu trong các doanh nghiệp và tăng nguồn người cho máu tại cộng đồng để phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị cho nhân dân. Mục tiêu chung: Tuyên truyền rộng rãi để nhân dân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi của mình đối với xã hội trong công tác hiến máu tình nguyện, tự nguyện tham gia hiến máu; đẩy mạnh xã hội hóa công tác hiến máu tình nguyện; đặc biệt là đối tượng công chức, viên chức, công nhân, lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang về ý nghĩa cao cả của việc hiến máu tình nguyện; hoạt động hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và là việc làm nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng được triển khai rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, câu lạc bộ, tổ chức xã hội nhân đạo trên địa bàn quận.

 

Trong ngày hiến máu, có khoảng gần 600 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, cán bộ chiến sĩ, người lao động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn quận tham gia hiến máu; nhiều người tham gia hiến máu nhiều lần, có người tham gia hiến máu lần thứ 18. Kết quả đã tiếp nhận 297 đơn vị máu toàn phần đạt tiêu chuẩn, vượt gần 20% so với chỉ tiêu kế hoạch./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới